Toets jouw KPI-Dashboard: geeft het echt grip? Is iedereen met dezelfde doelen bezig?

Is jouw dashboard strak en overzichtelijk? Staan er de juiste KPI’s op? Dat is noodzakelijk om succesvol te kunnen sturen. Fenmen helpt jou bij het inrichten en gebruiken van een strak dashboard. Dat doen we in 10 stappen. Dan kun je in één oogopslag zien hoe de zaken ervoor staan ten opzichte van de doelstellingen. Dat noemen we navigeren. Het dashboard laat Kritieke Prestatie-Indicatoren (KPI’s) zien die behoren bij jouw bedrijfsvoering. Geeft antwoord op de vraag “Hoe sta ik er voor?”

De juiste KPI op het dashboard. Hoe pak je dat aan?

De KPI’s kunnen zowel financieel van aard zijn als operationeel. De operationele meters geven een beeld van de effectiviteit en efficiency van de dagelijkse uitvoering van de processen. Zij geven richting aan verbetering en verandering. Goede KPI’s sluiten aan bij de strategie en zorgen daardoor voor focus en rust. Weten dat je met de ‘juiste’ dingen bezig bent.

Methode Het Kompas: In 10 stappen echt sturen op de juiste KPI’s.

Natuurlijk doe je aan ‘walking around’ om voeling te hebben met wat er speelt in de organisatie, maar wil je echt weten hoe de resultaten zich ontwikkelen en dat op regelmatige basis? Dan is een juiste set aan stuurinformatie onontbeerlijk. Dat moet je terug zien op het KPI dashboard. In een 10-stappen plan frissen wij de interne informatievoorziening op. We zorgen ervoor dat je een dashboard hebt met KPI’s waar je echt op kunt sturen en, wanneer nodig, mee kunt bijsturen. En we leiden de medewerkers op om met het dashboard aan de slag te gaan.

Het bepalen van de juiste set aan KPI’s is echter geen knip- en plakwerk uit het Excel rapport van een ander. Dat is voor iedere onderneming maatwerk. We kijken daarbij naar de strategie en het ondernemingsplan en gaan met jou het gesprek aan om de Kritieke Succesfactoren te bepalen. Wat is echt essentieel voor jouw succes?

‘Wat moet er goed gaan om jouw doelen te bereiken?’ 

Daar willen we de voortgang van meten.

Een KPI Dashboard waar wél mee wordt gewerkt

Een KPI Dashboard waar wél mee wordt gewerkt. Dat levert een set op aan relevante stuurinformatie en een KPI-dashboard waarmee de financiële afdeling proactief gaat meedenken met het wel en wee van de operatie. Daardoor worden eigenaren van de KPI’s aangezet tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid om te komen tot actie bij een afwijking. Er wordt gestuurd op de essentie. Het mooie is dat er dan motivatie ontstaat bij de teams in het leveren van een bijdrage aan het continu verbeteren. Dat is wat je wilt. Je krijgt de beleving dat alle neuzen dan dezelfde kant op wijzen.

In 10 stappen doelovereenstemming in de organisatie

De doelstelling is dat iedere medewerker zich bezig houdt met wat echt focus heeft in de organisatie. Dat er commitment is aan de gezamenlijke missie en visie. Dan worden de KPI’s door iedereen omarmd en worden verbeteracties als vanzelfsprekend opgepakt.

Stap 1:     Stel een missie op die gaat over de identiteit en waarden
Stap 2:    Vooruitkijken met een inspirerende visie
Stap 3:    Opstellen van het ondernemingsplan als concrete basis
Stap 4:    Focus bepalen met de Kritieke Succesfactoren
Stap 5:    Orden de KSF’s op de strategiekaart
Stap 6:    Geef de Kritieke Prestatie-Indicatoren doelen en eigenaren
Stap 7:    Ontwerp een effectief KPI-dashboard
Stap 8:    Betrek de organisatie bij de KPI’s
Stap 9:    Leren sturen op resultaat tijdens het dagelijkse werk

Stap 10:  Gebruik maken van feedback om te verbeteren: ‘fouten maken mag’

Zo zet je als organisatie echt stappen naar succes.

Toets jouw KPI dashboard

Wil je ook weten hoe je een gedragen KPI Dashboard maakt?

Vraag informatie hoe de 10 stappen methode voor jouw organisatie werkt. Bel gerust zodat we vrijblijvend jouw huidige KPI dashboard kunnen toetsen.

https://fenmen.nl/contact/

In het boek ‘Het Kompas’ lees je meer over de aanpak.

http://www.hetkompaskopen.nl

Koop het boek het kompas

Met Het Kompas krijg jij de inspiratie om het vandaag net even beter te doen dan gisteren. Bestel het dus vandaag nog! Ik wens je alvast heel veel leesplezier en inspiratie toe! Het Kompas: duidelijk, praktisch, no-nonsense

Bestellen kan eenvoudig via het aanklikken van de onderstaande button.

koop dit boek