“Succesvolle organisaties weten waar focus op te leggen en sturen daar dagelijks op”

Focus door inzicht

Informatie is pas waardevol als het tot het inzicht leidt. En inzicht is de basis voor het nemen van acties. Daarom is het van belang dat er een dashboard is met de juiste KPI’s. Met een goed dashboard kun je de koers bijstellen en dagelijks actie ondernemen. Fenmen biedt een unieke, solide en samenhangende benadering van de Navigatiecyclus die leidt tot beheersing van de essentie, grip geeft op het resultaat en helpt bij het realiseren van de doelen en plannen.  En dus is het ook van belang dat er een solide financiële organisatie komt, dat er waarde wordt toegevoegd en dat veranderingen duurzaam worden.

“Succesvolle organisaties weten waar focus op te leggen en sturen daar actief op.”

FenMen is het adviesbureau op het gebied van financieel management, strategierealisatie en prestatiemanagement via KPI-dashboards. Fenmen heeft de expertise in huis om de kloof tussen de gedefinieerde KPI’s enerzijds en een overzichtelijk dashboard anderzijds te overbruggen. We ontsluiten uw data en kijken naar de juiste BI- en rapportagestructuur.  Daarmee creëren we samen heldere inzichten en een financiële organisatie waar je op kunt bouwen. Dan kun je verder groeien.

Fenmen is de partner die u ondersteunt bij het focussen op die zaken die uw organisatie als geheel motiveren en naar voren brengen. De basis voor ieder succes is het inrichten van de navigatiecyclus .

“Succesvolle organisaties hebben voortdurend focus op hun doelen en zijn wendbaar”

De bedrijfsfilosofie van Fenmen gaat uit van het motto

“Succesvolle organisaties hebben voortdurend focus op de essentie.”

Diverse onderzoeken (Forbes obv Fortune 500, 2018) leren dat in de basis drie terugkerende elementen organisaties succesvol maken.

1. in zijn staat om te focussen op de (langetermijn-)doelen,

2. in staat zijn om medewerkers aan te trekken met de juiste competenties en motivatie, en

3. in staat zijn om tijdig te innoveren en zich aan te passen als de markt verandert.

Fenmen streeft er daarom na om beleid aan de uitvoering te koppelen. Dat leidt tot oplossingen die krachtige routines opleveren in het dagelijks aansturen van de organisatie en die de drie elementen van succes ondersteunen. Lees daar meer over bij de navigatiecyclus.

De navigatiecyclus

Om te bepalen waar u staat, waar u heen wilt, en welke acties daarvoor nodig zijn is het nodig een brug te slaan tussen beleid en uitvoering. De Navigatiecylus is de aanpak die voor de verbinding zorgt en werkt op ieder niveau en voor ieder type organisatie.  Met een centrale rol voor KPI’s op het dashboard, om op koers te blijven naar uw doelen. Met de 7 heldere navigatieregels uit het boek Navigeren op Essentie moet dat lukken.

Onze visie

Ondernemers hebben behoefte aan rust en focus op de langetermijndoelen en succes op de kortetermijnacties. In een snel veranderende wereld moeten ze maandelijks weten of ze op koers liggen. Ze willen een slagvaardige businesspartner die hen heldere oplossingen biedt op financieel en organisatorisch vlak om effectief op de ondernemingsresultaten en performance te kunnen sturen met de juiste KPI’s.

Fenmen streeft er naar herkend en erkend te worden als slagvaardige business partner die ondernemingen beter laat renderen door effectief de verbinding te leggen tussen strategie, cijfers en KPI’s om mee (bij) te sturen. Doordacht schakelen vanuit de klantbehoefte en met het benodigde vakmanschap.

Waar we bij FenMen in geloven is in het zorgen voor focus. Om tegenwoordig succesvol te zijn, moet je met je organisatie terug naar de kern van de bestaansreden.

 

Houd vervolgens de processen zo simpel mogelijk, zorg dat je weet waar op te sturen en maak vaart in de uitvoering. Betrek vooral alle medewerkers daarbij.

De Jager heeft de afgelopen jaren bij verschillende bedrijven gewerkt. De vele gesprekken met de directies en het management en de aangetroffen bedrijfsculturen inspireerden mede de visie van De Jager op performance management. Hij was steeds bezig om de brug te slaan tussen financiën en de operatie. In zijn visie moet reporting altijd gericht zijn op het starten van gerichte actie en de organisatie in beweging zetten om te komen tot verbetering van de resultaten. Dit vraagt van de leiding van het bedrijf een flexibele en doortastende houding.
Lees meer over de mogelijkheden en oplossingen voor jou die Fenmen biedt.

Wilt u weten hoe we rust en focus aanbrengen? Maak dan een afspraak om even online vrijblijvend te sparren.

Mogelijkheden en oplossingen

Eldert de Jager

Helpen bij de reis

“In zekere zijn zijn we allemaal op reis in ons leven. Met ons gezin, met onze vrienden of de club waar we lid van zijn. Ook een onderneming is onderweg. Als directeur of manager geef je richting aan waar de organisatie voor staat of ooit voor is opgericht. Dat richting geven lukt de ene keer wat beter dan de andere keer. Zo kan er sprake zijn van een ongecontroleerde groeispurt, of daalt de omzet hard omdat belangrijke klanten wegvallen. Het is dan alle hens aan dek.

Het geeft mij juist veel energie en motivatie om ondernemers in dergelijke situaties bij te staan. Helpen bij uitdagingen waar een oplossing voor nodig is.

Er mede voor zorgen dat er weer volle focus komt op wat noodzakelijk is om succes te hebben.

Als dan op enig moment de financiële processen in control zijn en de operatie dusdanig is geholpen dat de vaart er in komt of blijft, dan rij ik tevreden naar huis. Het geeft voldoening om te regelen dat er adequaat inzicht is in de ontwikkeling van het resultaat en de geldstromen. En als we er dan in slagen het finance team te motiveren om met de lijn nauw samen te werken en business support te leveren, dan levert een blijvende routine op.

Bij op reis gaan hoort een plan en een kompas om te weten of je nog op koers bent. Daarom ben ik zo’n voorstander van “meten is weten”;  hoe staan we er voor met de business en ben je daar happy mee.  Daarom is het bepalen van de juiste set aan KPI’s zo belangrijk. Dat is het stuur om het plan te realiseren. Ook al is dat voor velen nog zo lastig; werken met een goede set aan KPI’s is de enige manier om grip de zaak te krijgen.

Als business consultant vind ik uitdagend om vanuit een positieve drive een oplossing op maat te leveren die in samenhang is met de bedrijfsdoelen van de organisatie. Het streven daarbij is om de kennis en vaardigheden zo in te zetten om de maximale toegevoegde waarde te bieden. Met een praktische oplossing te komen waar de organisatie nog niet aan gedacht had.”

Boeken

In 2020 kwam Navigeren op Essentie uit .Ook weer in samenwerking met Noordhoff  en met Jako van Slooten. Een echt managementboek met als thema hoe KPI’s en dashboards zo in te zetten dat je een sterke connectie maakt tussen beleid en uitvoering. Alleen dan kun je sturen op wat er werkelijk toe doet. En dat is dus op essentie.

In 2018 verscheen Navigeren met KPI-Dashboards in samenwerking met Noordhoff Uitgevers. Dit boek wordt volop toegepast en voorgeschreven in het hoger onderwijs als leerboek voor studenten in studierichtingen als bedrijfseconomie en accountancy.

De Jager heeft in 2016 het succesvolle boek ‘Het Kompas’ gepubliceerd waarin de 10 stappen methode werd geïntroduceerd: Methode Het Kompas ®. Lees meer over de aanpak www.fenmen.nl/in-10-stappen-echt-grip-met-juiste-kpi-dashboard/

Alle boeken zijn veel gelezen en worden goed verkocht aan breed publiek.

Even Online Sparren?

Koop het boek het kompas

Met Het Kompas krijg jij de inspiratie om het vandaag net even beter te doen dan gisteren. Bestel het dus vandaag nog! Ik wens je alvast heel veel leesplezier en inspiratie toe! Het Kompas: duidelijk, praktisch, no-nonsense

Bestellen kan eenvoudig via het aanklikken van de onderstaande button.

koop dit boek