Bijzondere situaties kunnen vragen om bijzondere oplossingen. Sta je voor het nemen van beslissingen over strategische onderwerpen, groeiplannen of financieel-organisatorische vraagstukken en je vraagt je af wat dat betekent voor de financiële organisatie?
Wij bieden strikt onafhankelijke, deskundige en slagvaardige ondersteuning bij bijzondere situaties. Situaties zoals groei en investeringen, veranderde marktomstandigheden, conflicten op aandeelhoudersniveau, crisissituaties en vraagstukken op het gebied van vermogensstructuren en aandeelhouderschap.

Nulmeting als basis voor de Roadmap

Om een goed beeld van de stand van zaken binnen de organisatie te krijgen is de nulmeting een uitstekende start. In een paar dagen lichten we de organisatie door. We kijken naar de structuur, de rapportages, aansluiting tussen processen, etc. Daar komt een specifiek advies uit voort. Is er binnen jouw organisatie sprake van onvoldoende aansluiting tussen de strategie en finance?

Wij signaleren voor jou de potentiële verbeterkansen.

*De nulmeting is de basis voor de Roadmap.
*Deze bevat heldere conclusies en aanbevelingen.
*De Roadmap geeft de aanzet voor verbeteragenda en de prioriteiten voor het komende jaar.

Maak direct een afspraak

Klankbord voor ontwikkelen van ideeën

Fenmen is graag een klankbord voor de ondernemer. Met een aantal uren in de week of een dag in de maand kun je al beginnen om te sparren en te bespreken wat beter kan om de beoogde rendementen te realiseren. Door te sparren worden ideeën van de ondernemer getoetst op haalbaarheid. De financiële gevolgen van plannen en investeringen worden doorgesproken. Sparren is niet vrijblijvend, het vraagt een open dialoog en kritisch tegenwicht van de deelnemers. Alleen dan kom je met elkaar verder. Je kent vast wel het gevoel dat een goed gesprek er voor zorgt dat onuitgesproken gedachten naar boven komen. Waarvan na afloop blijkt dat die je verder helpen in jouw acties. Daar is het klankbord voor bedoeld.

Maak direct een afspraak

Nulmeting als basis voor de Roadmap

Om een goed beeld van de stand van zaken binnen de organisatie te krijgen is de nulmeting een uitstekende start. In een paar dagen lichten we de organisatie door. We kijken naar de structuur, de rapportages, aansluiting tussen processen, etc. Daar komt een specifiek advies uit voort. Is er binnen jouw organisatie sprake van onvoldoende aansluiting tussen de strategie en finance?

Wij signaleren voor jou de potentiële verbeterkansen.

*De nulmeting is de basis voor de Roadmap.
*Deze bevat heldere conclusies en aanbevelingen.
*De Roadmap geeft de aanzet voor verbeteragenda en de prioriteiten voor het komende jaar.

Maak direct een afspraak

Koop het boek het kompas

Met Het Kompas krijg jij de inspiratie om het vandaag net even beter te doen dan gisteren. Bestel het dus vandaag nog! Ik wens je alvast heel veel leesplezier en inspiratie toe! Het Kompas: duidelijk, praktisch, no-nonsense

Bestellen kan eenvoudig via het aanklikken van de onderstaande button.

koop dit boek