Businesspartner voor beleid & operatie

Meedenken & ondersteuning voor KPI's, strategie en bedrijfsvoering

Eldert de Jager ondersteunt ondernemingen als consultant, bestuurder, dan wel als (interim) manager, zowel in het regulier bedrijfsleven (productie, handel en dienstverlening), de non-profit sector, als op het snijvlak van publiek/privaat. Hij heeft zijn sporen verdiend bij diverse nationale en internationale organisaties, variërend in omvang. Zijn toegevoegde waarde ligt op het terrein van optimalisatie van beleid, strategische kwesties en financiële organisatie-inrichting. Hij stelt ondernemingsplannen  op en regelt financieringen. Bovenal is hij expert in het bepalen van kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) en de wijze waarop dit een onderdeel wordt van managementdashboards. In het verlengde daarvan geeft hij sturing aan complexe organisatieontwikkelingsvraagstukken, aanpassing van organisatieprocessen- en managementsystemen, teamontwikkeling en -professionalisering. 

Heb je een gesprekspartner nodig? Eldert de Jager kan deze rol als geen ander vervullen met alle ervaring en kennis die hij in huis heeft. Je kunt bij Eldert terecht voor bijvoorbeeld ad-hoc adviezen, maandelijks terugkerende sparsessies, maar ook voor langere trajecten met een maximum van zo’n 4 à 5 maanden. Maak een afspraak om de mogelijkheden door te spreken.

Kompasteam

Maak je bedrijf meetbaar en bestuurbaar

Wanneer langdurige ondersteuning en advies relevant is voor de organisatie om de juiste koers te kunnen varen, dan opereert Eldert de Jager tevens via Kompasteam samen met zijn bedrijfscompagnon Gerard Kuijpers. Via Kompasteam wordt het op jouw bedrijf afgestemde programma “De Rode Draad” aangeboden. Kijk gerust op de website van Kompasteam over wat zij voor jou als ondernemer kunnen betekenen in het meetbaar en bestuurbaar maken van jouw bedrijf.

 

Maak een afspraak

Ik wil graag in gesprek met Eldert de Jager