Workshop? Vraag Eldert de Jager.

Interactie, direct contact en een vleugje humor

Fenmen verzorgt verschillende workshops en trainingen voor bedrijven die op zoek zijn naar meer grip op hun bedrijfsresultaat of een breder inzicht in hun financiële huishouding. Deze workshops kenmerken zich door veel interactie met de deelnemers, direct contact en een vleugje humor. Dat maakt het levendig. De workshop kent altijd een logische opbouw en neemt de deelnemers stap voor stap mee door de materie. De workshop duurt tussen de dertig minuten en twee uur. Dit is afhankelijk van het onderwerp, de gewenste diepgang en de mate van interactie. 

Workshop KPI's en navigeren met dashboards

Het Geheim van de Succesvolle KPI's

In deze workshop gaan we met elkaar het geheim ontrafelen van de succesvolle KPI. Zo gaan we dieper in op de stappen die de basis vormen van het krijgen van echte grip op je bedrijfsresultaat. 

Voor iedere ondernemer is het van belang te sturen op de juiste KPI’s. Dit zijn indicatoren die werkelijk relevant zijn voor het succes van de organisatie. Dit begint altijd bij het formuleren van de juiste KPI’s passend bij je missie, visie en strategie. Als je dit vervolgens zichtbaar maakt in een KPI-dashboard, de gehele organisatie hierin meeneemt en hier consequent mee aan de slag gaat, dan kun je daadwerkelijk grip krijgen op je bedrijfsresultaat en daarmee het succes van je organisatie. 

Tijdens de workshop leer je meer over hoe je dit alles in kunt vullen, waar je tegen aan kunt lopen en belangrijker nog, hoe je vandaag nog kunt beginnen.

De duur van de workshop is van 30 minuten tot 2,5 uur, afhankelijk van het doel, de mate van interactie en de gewenste diepgang.

Ben je enthousiast geworden? Laat je inspireren. Neem vrijblijvend contact op voor de tarieven en mogelijkheden. 

Workshop Financial 2.0 Meerwaarde voor de organisatie

Meer inzicht in de Financiële kolom

Binnen de financiële kolom van een organisatie zijn er verschillende taken en rollen te vervullen. Bij het invullen van deze kolom is het van groot belang de kwaliteiten van de financials af te stemmen op de behoefte van de organisatie. Is er veel financiële steun nodig of juist meer behoefte aan operationele support? In welke levensfase bevindt zich de organisatie en wat betekent dit voor de financiële huishouding? Het gaat er om dat je weet hoe de juiste financial op de juiste plek werkt. Dat geeft voor zowel werkgever als werknemer de meeste voldoening en grootste productiviteit. 

Vanuit deze uitdaging bieden we een workshop aan voor (financiële) medewerkers binnen jouw organisatie. De workshop geeft een breder inzicht in de financiële kolom, waarmee jouw financiële medewerkers waardevolle en meedenkende partners worden voor de business. Dit past uitstekend binnen de visie van Business Control 2.0. 

Iedere organisatie heeft een eigen cultuur, eigen mensen en loopt bovenal tegen andere uitdagingen aan. Neem daarom bij interesse voor een dergelijke workshop of presentatie vrijblijvend contact op. Dan bespreken we de meest relevante opzet en invulling afgestemd op het aantal deelnemers en het budget.

In-house clinic Strategy Mapping

Het bepalen van de juiste focus

Het kantelpunt tussen de strategie en het meetbaar maken daarvan ligt bij het definiëren van de kritieke succesfactoren (KSF’s). Deze succesfactoren zijn af te leiden uit het ondernemingsplan en uit de discussie met het management over de realisatie van de doelen. De KSF’s geven aan waar de focus van het management ligt in het navigeren van de organisatie en de processen. De KSF’s bepalen daarmee de agenda voor de onderneming.

In de kennissessie Strategy Mapping gaan we aan de slag om met het team de agenda voor komend jaar te bepalen. Dat geeft richting aan de bedrijfsactiviteiten.

De uitkomst van de worskhop is een strategiekaart met de visuele weergave van de ambitie en de kritieke succesfactoren op één A4 en komt tot stand door de oorzaak-gevolgrelaties te leggen tussen de kritieke succesfactoren. Dat geeft de basis voor de KPI’s en het in te richten dashboard.

De duur van deze workshop is een dagdeel. Afhankelijk van het doel, de mate van interactie en de gewenste diepgang kan daar een terugkomsessie aan worden verbonden.

Ben je enthousiast geworden om je met jouw team te laten inspireren? Neem dan vrijblijvend contact op voor de tarieven en mogelijkheden.

Neem contact op

En vraag naar de mogelijkheden