Eldert de Jager heeft aantal veel gelezen managementboeken uitgebracht waarin de aanpak van Navigeren helder wordt uitgewerkt. Het realiseren van je bedrijfsdoelen en het inspireren van een organisatie is een onderdeel van Navigeren op Essentie en werken met de juiste KPI’s. Het lijkt vanzelfsprekend, maar de praktijk is weerbarstig. Hoe pak je dat aan? Lees een van zijn boeken.

Navigeren met KPI-dashboards - 2e druk

Zie je in een oogopslag op het dashboard waar actie nodig is?

Met de publicatie van de 2e druk (2022) van hun boek Navigeren met KPI-dashboards hebben Eldert de Jager en Jako van Slooten laten zien dat het boek een blijver is geworden als brug tussen het hoger onderwijs en de praktijk van veel ondernemers.

  • Een compleet en overzichtelijk boek waarin de sturing van de bedrijfsvoering centraal staat;
  • Het biedt een samenhangende aanpak om Kritieke Prestatie-Indicatoren (KPI’s) te bepalen en mee te sturen;
  • Het KPI-dashboard zorgt voor gecontroleerd en gebalanceerd navigeren van alle bedrijfsactiviteiten.

De navigatiecyclus staat aan de basis van de planning en sturing van bedrijfsactiviteiten. Daarin staat het KPI-dashboard centraal, waarbij er met zo min mogelijk, maar wel met de juiste parameters wordt gestuurd. Met Navigeren met KPI-Dashboards leren studenten een overzichtelijk KPI-dashboard met relevante prestatie-indicatoren voor alle organisatieonderdelen op te stellen. Zodat steeds in een oogopslag zichtbaar is waarop binnen een bedrijf actie nodig is. Je moet immers snel kunnen zien of ‘je door rood rijdt of niet’. Vanuit de missie en de visie en met behulp van de balanced scorecard worden allereerst de Kritieke Succesfactoren (KSF’s) bepaald. Deze factoren krijgen een plaats in de organisatie met dashboards die onderdeel worden van dagelijkse routines en verbeterplannen.

Deze tweede editie van Navigeren met KPI-Dashboards bevat veel nieuwe elementen, zoals integrale aandacht voor duurzaamheid en circulariteit. Deze thema’s zijn zowel in de theorie als in casuïstiek opgenomen. De nieuwe casussen beslaan het hele spectrum van bedrijfsvoering, vanaf de opbouw van een bedrijf vanuit de missie, visie en strategie tot met het operationeel sturen met KPI’s die betrekking hebben op duurzaamheid.

Prijs € 57,95

Bestel via managementboekboek

Navigeren op Essentie

Maak een sterke koppeling tussen beleid en uitvoering met het juiste KPI-dashboard

In hun boek Navigeren op essentie met KPI-Dashboards (2020) werken de auteurs Eldert de Jager en Jako van Slooten uit hoe te sturen op succes in organisaties en op koers te blijven. Het boek heeft de top 100 van Managementboek.nl bereikt.

Aan de basis staan de zeven navigatieregels

  1.  Zet onrust in als impuls tot veranderen
  2.  Navigeer iteratief op essentie
  3.  Stel kritieke succesfactoren om te overleven
  4.  Formuleer kritieke prestatie-indicatoren als maatstaf
  5.  Geef navigators (KPI-eigenaren) beïnvloedingsmacht
  6.  Laat het KPI-dashboard de actie bepalen
  7.  Verbeter continu

 

Vooral in deze turbulente tijden is het nodig om als organisatie wendbaar te zijn. Het boek helpt bij het navigeren op de essentie van een organisatie met KPI-dashboards en laat de noodzaak zien van de koppeling tussen beleid en uitvoering. Daarnaast biedt het boek praktische tips over hoe je onrust kunt omzetten als impuls tot veranderen.

Het managementboek Navigeren op Essentie is een handzaam boek voor nieuwsgierige en gedreven beslissers en ondernemers die een werkbare aanpak zoeken om te sturen op de essentie van een organisatie met de zeven heldere navigatieregels.

Prijs EUR 24,95

Naar bestellen van dit boek

Navigeren met KPI-Dashboards - 1e druk

Hoe een stuurloze organisatie te voorkomen

Met de lancering van hun boek Navigeren met KPI-dashboards (2018) overbrugden Jako van Slooten en Eldert de Jager de brug tussen het hoger onderwijs en de praktijk van veel ondernemers. Beide auteurs delen hun jarenlange ervaring hoe je via een gestructureerde aanpak een overzichtelijk en relevant KPI-dashboard opstelt. Dat is een belangrijke ondersteuning bij de planning en aansturing van de bedrijfsactiviteiten. 

Navigeren met KPI-dashboards is vooral een praktisch boek. Het boek behandelt een bruikbare methode om te komen tot relevante en breed gedragen stuurinformatie voor alle lagen binnen de organisatie. Dat voorkomt dat een organisatie stuurloos wordt of zich richt op de verkeerde indicatoren, met alle negatieve gevolgen van dien. De kunst is om te sturen met zo min mogelijk, maar wel met de juiste parameters. Daarbij geldt “Less is more“.

Het boek is sinds de introductie enthousiast ontvangen door het hbo-onderwijs. Het is al jaren bij diverse vakgroepen van hoge scholen een onderdeel van het lesprogramma. Ook heeft het de weg gevonden naar veel management en finance professionals als gids voor inrichten van performance management.

Prijs EUR 57,95

Naar bestellen van dit boek

Het Kompas

In 10 stappen grip op je bedrijfsresultaat

Het Kompas (2016) was het eerst boek dat een samenhangende aanpak beschreef hoe echt grip te krijgen op het bedrijfsresultaat. Het sloot aan op een veel voorkomende praktijk waarbij er in organisaties geen aansluiting is tussen de strategie en de dagelijkse rapportages. Veelal laten de dashboards niet in één oogopslag zien hoe je er nu voor staat. En leiden afwijkingen op KPI’s en afgesproken doelen niet vanzelfsprekend tot een verbeteractie.

Heb jij echt grip op het bedrijfsresultaat? Is er in jouw organisatie aansluiting tussen de strategie en de dagelijkse rapportages? Laten de dashboards in één oogopslag zien hoe je er nu voor staat? Leiden afwijkingen op KPI’s en afgesproken doelen vanzelfsprekend tot een verbeteractie?

Het Kompas geeft antwoord op die prangende vragen. Het is een praktisch en toegankelijk geschreven handboek. Met veel interviews van experts. Een must voor iedereen die in 10 stappen echte grip wil op het resultaat. Inmiddels is de tweede druk verschenen.

Prijs EUR 24,95

Lees meer over dit boek
Het Kompas

Koop het boek het kompas

Met Het Kompas krijg jij de inspiratie om het vandaag net even beter te doen dan gisteren. Bestel het dus vandaag nog! Ik wens je alvast heel veel leesplezier en inspiratie toe! Het Kompas: duidelijk, praktisch, no-nonsense

Bestellen kan eenvoudig via het aanklikken van de onderstaande button.

koop dit boek