Leer hoe grip te verkrijgen op het realiseren van je doelen met de juiste KPI’s en hoe dat een structureel onderdeel is van het meten van prestaties.

Navigeren met KPI-dashboards

Met de lancering van het boek Navigeren met KPI-dashboards overbrugden Jako van Slooten en Eldert de Jager de kloof tussen het hoger onderwijs en de praktijk van veel ondernemers. Beide auteurs delen hun jarenlange ervaring hoe je via een gestructureerde aanpak een overzichtelijk en relevant KPI-dashboard opstelt. Dat is een belangrijke ondersteuning bij de planning en aansturing van de bedrijfsactiviteiten.

De Navigatiecyclus

Het boek gaat uit van de Navigatiecyclus. Deze unieke en samenhangende structuur biedt de organisatie de noodzakelijke bouwstenen om te komen tot de verbinding tussen de strategie en het meten van de uitvoering. Dat vindt plaats met de juiste, relevante KPI’s en een gedragen dashboard. Het KPI-dashboard staat centraal in de planning en sturing van de bedrijfsactiviteiten, waarbij het vooral tot actie moet aanzetten als er sprake is van een afwijking op de doelen.

In gebruik bij de hogescholen van Nederland

Het boek is zeer geschikt als studieboek voor het onderwijs. Na de lancering is het enthousiast ontvangen door het hbo-onderwijs. Inmiddels is het boek bij diverse vakgroepen in gebruik. Het wordt ondersteund met diverse vormen van studiemateriaal.

Navigeren met KPI-dashboards is vooral een praktisch boek voor iedereen die wil leren hoe je de voortgang op het halen van de organisatiedoelen kunt monitoren binnen het framework van Planning & Control. Het boek behandelt een zeer bruikbare methode om te komen tot relevante en breed gedragen stuurinformatie voor alle lagen binnen de organisatie. De kunst is om te sturen met zo min mogelijk, maar wel met de juiste parameters. Daarbij geldt “Less is more”.

Koop het boek

Leer hoe KPI's en dashboards effectief in te zetten bij het dagelijkse managen van prestaties

Bestel dit boek