KPI-Dashboard Begrippenlijst

We hebben alle relevante termen en begrippen om te komen tot de navigatiecyclus en het maken van een KPI-Dashboard op een rij gezet in deze KPI-begrippenlijst

KPI

Kritieke prestatie-indicator, afgeleid van het Engelse Key Performance Indicator. De KPI meet de voortgang op de realisatie van de kritieke succesfactor (KSF).

KSF

Kritieke succesfactor, afgeleid van de Engelse term Critical Success Factor (CSF). De KSF geeft aan waarin de organisatie moet uitblinken om zich te kunnen onderscheiden en wat essentieel is voor succes. De KSF wordt gemeten door een KPI.

RASCI

R staat voor Responsible (Verantwoordelijk). A staat voor Accountable (Aansprakelijk, aanspreekbaar). S staat voor Supportive (Steunen, ondersteunen). C staat voor Consulted (Consulteren, raadplegen) en I staat voor Informed (Informeren)

Dit verwijst naar het toewijzen van rollen en verantwoordelijkheden.

SMART

Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

DEEL ONLINE

Geïnspireerd en meer weten?

Bestel hier een van de managementboeken van Eldert de Jager

MAAK KENNIS

Met Eldert de Jager