Zijn beleid en uitvoering elkaar kwijt?

Met deze 7 navigatieregels blijft u op koers. Leer te sturen op succes.

Bereik je doel door te Navigeren op Essentie

Het managementboek Navigeren op Essentie met KPI-dashboards is een handzaam boek voor nieuwsgierige en gedreven ondernemers en managers die op zoek zijn naar een aanpak om te sturen op de essentie van een organisatie en aan de slag willen met de navigatieregels.

Veel organisaties slagen er niet in hun doel te bereiken of hun bereikte succes vast te houden. Dat ligt meer aan een gebrek aan focus op wat essentieel is, dan aan motivatie. En focus aanbrengen is een kwestie van organiseren.

Om te bepalen waar u staat, waar u heen wilt, en welke acties daarvoor nodig zijn is het nodig een brug te slaan tussen beleid en uitvoering. Met een centrale rol voor KPI’s op het dashboard, om op koers te blijven naar uw doelen. Zeker in deze roerige tijden is dat belangrijk! Met de 7 heldere navigatieregels uit Navigeren op essentie moet dat lukken.

Bestel het boek

Centraal staat de navigatiecyclus

Centraal bij navigeren staan de fases en stappen van de navigatiecyclus. Het is een gestructureerde aanpak, een methodiek, om de strategie van een organisatie te verbinden aan kritieke succesfactoren en bedrijfsdoelstellingen. De voortgang wordt gemonitord door middel van met elkaar samenhangende KPI-dashboards die feedback geven en aanzetten tot concrete verbeteracties door navigators.

Aan het werken met de navigatiecyclus zijn randvoorwaarde verbonden die van principieel belang zijn om succesvol te kunnen navigeren.

Dit zijn de 7 navigatieregels

  1. Zet onrust in als impuls tot veranderen.
  2. Navigeer iteratief op essentie.
  3. Stel kritieke succesfactoren vast om te overleven.
  4. Formuleer kritieke prestatie-indicatoren als maatstaf.
  5. Geef navigators (KPI-eigenaren) beïnvloedingsmacht.
  6. Laat het KPI-dashboard de actie bepalen.
  7. Verbeter continu.

 

Het komt op het volgende neer: bepaal je visie en je doelen. Weet wat je moet doen om te komen tot succes. Vervolgens is het heel hard werken en je meet tussentijds regelmatig of de zaken volgens plan verlopen. En je stelt je plannen bij, als blijkt dat de zaken wat anders lopen dan gedacht.

Bestel het boek

Navigeren op Essentie met KPI-Dashboards

Auteurs: Eldert de Jager, MSc en Jako van Slooten MSc Rc

Titel: Navigeren op Essentie met KPI-Dashboards

Noordhoff , 1e druk 2020, ISBN 978-90-01-89314-9

Prijs: EUR 24,95

Het boek is onder andere te bestellen bij managementboek.nl.

klik op de link om te bestellen

Bestel nu via managementboek.nl

Koop het boek

Ga aan de slag om te navigeren op essentie. Uw gids om beleid en uitvoering dichter bij elkaar te brengen met focus op de juiste kPI's

Bestel dit boek nu