Zijn beleid en uitvoering elkaar kwijt?

Navigeren op Essentie is het boek dat beslissers en professionals helpt koers te kiezen en te houden met de heldere 7 navigatieregels

Bereik je doelen door beleid te koppelen aan de uitvoering

Het managementboek Navigeren op Essentie met KPI-Dashboards is een handzaam boek voor nieuwsgierige en gedreven ondernemers en managers die op zoek zijn naar een aanpak om te sturen op de essentie van een organisatie en aan de slag willen met een betere sturing via KPI’s.

Veel organisaties slagen er niet in hun doel te bereiken of hun bereikte succes vast te houden. Dat ligt meer aan een gebrek aan focus op wat essentieel is, dan aan motivatie. En focus aanbrengen is een kwestie van organiseren. Daarmee regel je dat mensen in beweging komen als signalen de verkeerde kant op wijzen.

Om te bepalen waar u staat, waar u heen wilt, en welke acties daarvoor nodig zijn is het nodig een brug te slaan tussen beleid en dagelijkse uitvoering. Met een centrale rol voor KPI’s op het dashboard, om op koers te blijven naar uw doelen. Zeker in deze roerige tijden is dat belangrijk! Met de 7 heldere navigatieregels uit Navigeren op essentie kan dat lukken.

Bestel het boek

Bestel het boek

Navigeren op Essentie met KPI-Dashboards

Auteurs: Eldert de Jager, MSc en Jako van Slooten MSc Rc

Titel: Navigeren op Essentie met KPI-Dashboards

Noordhoff , 1e druk 2020, ISBN 978-90-01-89314-9

Prijs: EUR 24,95

Het boek is onder andere te bestellen bij managementboek.nl.

klik op de link om te bestellen

Bestel nu via managementboek.nl

Bij 30 boeken of meer een gratis inpsiratiesessie

Wilt u voor uw eigen organisatie aan de de slag met Navigeren op Essentie dan krijgt u van de auteur Eldert de Jager een gratis inspiratiesessie bij afname van 30 boeken op meer.

In een interactieve online sessie neemt de auteur u in een uur mee hoe u de zeven navigatieregels toepast en hoe u kunt gaan navigeren op essentie.

Bespreek met De Jager de mogelijkheden hoe bij u een inspiratiesessie in te passen

klik op de link om contact op te nemen

Ja, ik wil een inspiratiesessie

Centraal staat de navigatiecyclus

Wat is kort samengevat de rode draad van het boek? “Houd 100% Focus op jouw essentie en rijd daarom niet door rood!”

Hoe mooi zou het zijn als je beleid daadwerkelijk koppelt aan de uitvoering. Daarom is volle aandacht op wat er werkelijk toe doet zo belangrijk. Richt jouw KPI-Dashboard zo in dat het tijdig signalen af geeft om actie te nemen. Dat bij een signaal de juiste verantwoordelijken ook passende verbetermaatregelen nemen. Je wilt toch niet door rood rijden?

Daarom staat centraal bij navigeren de fases en stappen van de Navigatiecyclus. De praktijk leert dat een gestructureerde aanpak, een begrijpelijke methodiek, helpt om de strategie van de organisatie te verbinden aan kritieke succesfactoren en bedrijfsdoelstellingen. De voortgang wordt gemonitord door middel van met elkaar samenhangende KPI-dashboards. Deze geven feedback en zetten aan tot concrete verbeteracties door navigators.

Aan het werken met de navigatiecyclus zijn randvoorwaarden verbonden, de Navigatieregels, die van principieel belang zijn om succesvol te kunnen navigeren.

Dit zijn de 7 navigatieregels

  1. Zet onrust in als impuls tot veranderen.
  2. Navigeer iteratief op essentie.
  3. Stel kritieke succesfactoren vast om te overleven.
  4. Formuleer kritieke prestatie-indicatoren als maatstaf.
  5. Geef navigators (KPI-eigenaren) beïnvloedingsmacht.
  6. Laat het KPI-dashboard de actie bepalen.
  7. Verbeter continu.

 

Het komt op het volgende neer: bepaal je visie en je doelen. Weet wat je moet doen om te komen tot succes. Vervolgens is het heel hard werken en je meet tussentijds regelmatig of de zaken volgens plan verlopen. En je stelt je plannen bij, als blijkt dat de zaken wat anders lopen dan gedacht.

Koop het boek

Ga aan de slag om te navigeren op essentie. Uw gids om beleid en uitvoering dichter bij elkaar te brengen met focus op de juiste kPI's

Bestel dit boek nu