Gasctollege bij NHL Stenden ‘Navigeren met KPI-dashboards’

Maandag 25 november was Eldert de Jager te gast bij NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden voor het gastcollege ‘Navigeren met KPI-dashboards’.

Wie wordt er wakker met het denken aan zijn KPI’s van de dag? De meesten van ons zijn zich daar nauwelijks van bewust, terwijl we allemaal zaken hebben die we belangrijk vinden om te realiseren. En die we al dan niet bewust meten. Dat is voor iedereen anders. Of je nou student, docent of retail ondernemer bent. Denk bijvoorbeeld aan je scores voor tentamens, het aantal geslaagde studenten of het percentage tevreden klanten.

Over KPI’s kan Eldert de Jager wel het een en ander vertellen. Maandag 25 november 2019 was De Jager, auteur van het boek Navigeren met KPI-dashboards, te gast bij de HBO opleiding Ondernemerschap & Retail Management. Deze opleiding is een onderdeel van NHL Stenden te Leeuwarden. Het gastcollege vond plaats in de Kanselarij, een fraaie locatie aan de Turfmarkt.

Performance management als onderdeel van de opleiding

De opleiding draait om praktische kennis en vaardigheden. Dat is namelijk onmisbaar als je (online) retailmanager of zelfstandig ondernemer wilt zijn. Daar hoort ook het thema Performance Management bij: als ondernemer is het noodzakelijk om te weten hoe je er financieel voor staat en of je resultaten in lijn liggen met de plannen.

De Jager besprak in dit inspirerende gastcollege de achterliggende principes om te komen tot een KPI-Dashboard waarmee je de organisatie effectief kunt aansturen. Belangrijk daarbij is om de juiste KPI te kiezen; deze meet namelijk de voortgang op de Kritieke Succesfactoren. Heeft een KPI geen koppeling naar een KSF en geen doel, dan is het feitelijk geen KPI. Het najagen van een KPI die in de praktijk niet relevant is, levert informatie op waar niemand wat mee doet.

Ontwerp KPI-dashboard start met de vraag: wat is nodig voor succes

Daarom start het ontwerpen van een KPI-dashboard met de vragen “Waarin willen we succesvol zijn, hoe meten we dat en wat is het doel?” En bovenal: zet het dashboard aan tot actie? Actie betekent dat iemand zich verantwoordelijk voelt om de KPI te analyseren en met verbetervoorstellen te komen in geval van een afwijking op de norm. Een KPI mag geen wees zijn, maar verdient liefdevolle aandacht.

Docenten Lotte Vriese en Joost Dijkman hadden De Jager verleid om naar Leeuwarden af te reizen. Zij gaven terug als feedback:

“Eldert is een ervaren vakman die onze studenten in korte tijd de achtergronden van het werken met KPI’s heeft bijgebracht. Praktijk en theorie gaan naadloos in elkaar over tijdens zijn gastcollege. Eldert weet op een boeiende manier zijn publiek te binden. Wij zijn zeer tevreden over zijn gastcollege!”

Het gastcollege bij NHL Stenden kwam tot stand in samenwerking met Noordhoff. Zij waren de campagne ‘Back to School’ gestart. Het idee daarachter is om studenten kennis te laten maken met auteurs die over hun boek vertellen. De Jager werkt er graag aan mee dat de studenten straks klaar zijn voor het ondernemerschap.

DEEL ONLINE

Geïnspireerd en meer weten?

Bestel hier een van de managementboeken van Eldert de Jager

MAAK KENNIS

Met Eldert de Jager