Navigeren met KPI-dashboards – 2e druk met aandacht voor duurzaamheid

Zie je in een oogopslag op het dashboard waar actie nodig is? Een goed KPI-dashboard geeft zelf de actie aan. In hun boek leggen Eldert de Jager en Jako van Slooten haarfijn uit hoe je dat voor elkaar krijgt. De auteurs van 'Navigeren met KPI-dashboards' zijn trots op het uitkomen van de 2e druk.

Met de publicatie van de 2e druk (medio 2022) van hun boek Navigeren met KPI-dashboards hebben Eldert de Jager en Jako van Slooten laten zien dat het boek een blijver is geworden als brug tussen het hoger onderwijs en de praktijk van veel ondernemers.

  • Een compleet en overzichtelijk boek waarin de sturing van de bedrijfsvoering centraal staat;
  • Het biedt een samenhangende aanpak om Kritieke Prestatie-Indicatoren (KPI’s) te bepalen en mee te sturen;
  • Het KPI-dashboard zorgt voor gecontroleerd en gebalanceerd navigeren van alle bedrijfsactiviteiten.

Navigatiecyclus

De navigatiecyclus staat aan de basis van de planning en sturing van bedrijfsactiviteiten. Daarin staat het KPI-dashboard centraal, waarbij er met zo min mogelijk, maar wel met de juiste parameters wordt gestuurd. Met Navigeren met KPI-Dashboards leren lezers een overzichtelijk KPI-dashboard met relevante prestatie-indicatoren voor alle organisatieonderdelen op te stellen. Zodat steeds in een oogopslag zichtbaar is waarop binnen een bedrijf actie nodig is. Je moet immers snel kunnen zien of ‘je door rood rijdt of niet’. Vanuit de missie en de visie en met behulp van de balanced scorecard worden allereerst de Kritieke Succesfactoren (KSF’s) bepaald. Deze factoren krijgen een plaats in de organisatie met dashboards die onderdeel worden van dagelijkse routines en verbeterplannen.

Nieuw in 2e editie

Deze tweede editie van Navigeren met KPI-Dashboards bevat veel nieuwe elementen, zoals integrale aandacht voor duurzaamheid en circulariteit. Deze thema’s zijn zowel in de theorie als in casuïstiek opgenomen. De nieuwe casussen beslaan het hele spectrum van bedrijfsvoering, vanaf de opbouw van een bedrijf vanuit de missie, visie en strategie tot met het operationeel sturen met KPI’s die betrekking hebben op duurzaamheid.

Doelgroep

1.   Hogescholen

Navigeren met KPI-Dashboards is geschikt voor opleidingen als Finance & Control, Accountancy, Bedrijfseconomie en Bedrijfskunde, Business & IT, Ondernemerschap & Retail management. Het boek kan zowel in de propedeuse als de hoofdfase van deze opleidingen gebruikt worden.

2.  Strategisch en financieel management

Professionals die aan slag willen om performance management echt in te bedden in de organisatie. Ze hebben de ambitie om KPI’s en het dashboard een logische onderdeel van de planning en control te willen maken.

Bestel het boek

Gegevens boek:

L. de Jager en J. van Slooten (2022), Navigeren met KPI-Dashboards, Oud-Beijerland / Ridderkerk, Noordhoff Uitgevers (ISBN978-90-01-29960-6)

Bestel Navigeren met KPI-Dashboards

Wil je het boek Navigeren met KPI-dashboards bestellen voor sturing op jouw bedrijfsactiviteiten?

Ga dan naar de website van Managementboek of Noordhoff.

DEEL ONLINE

Geïnspireerd en meer weten?

Bestel hier een van de managementboeken van Eldert de Jager

MAAK KENNIS

Met Eldert de Jager