NavigatieTips #1 Aan de slag met navigeren en de Navigatiecyclus

NavigatieTip #1: Welkom aan boord. Scheep je in als bemanning. En ga aan de slag met de navigatiecyclus om structuur aan te brengen en grip te krijgen op de resultaten.

 Een organisatie is opgericht om succes te behalen in dat waarvoor ze in het leven is geroepen. Toch is deze logische redenatie geen garantie voor succes. Want waarin wil je precies slagen en hoe wil je dat specifiek doen? Hoe weet je dat je succesvol bent en hoe blijf je dat op langere termijn? Dat kun je alleen weten als je helder voor ogen hebt wat voor jouw organisatie succes betekent. Daarna volgt pas de vraag hoe je je organisatie navigeert naar succes.

Navigeren

Navigeren is de kunst van het plannen en volgen van een route om daarmee van de huidige positie naar de bestemming te verplaatsen.

Bij het woord navigeren denken we als snel aan begrippen uit de nautische wereld of het plannen van een route. Die elementen heb je inderdaad nodig bij het besturen van de organisatie. Navigatie is afgeleid van de Latijnse woorden navis, dat ‘schip’ betekent, en agere, dat bewegen of sturen betekent. Wil je als boot, persoon of organisatie succesvol zijn dan moet je weten hoe je op de uitgezette koers blijft én wanneer je je koers moet bijstellen.

Navigeren start met plaatsbepaling. Hoe sta je er als organisatie voor? Ken je je vertrekpunt, dan kun je koers zetten richting je bestemming. Tijdens het navigeren kom je allerlei verwachte en onverwachte factoren tegen waar je op moet reageren. Het is aan de navigator om peilingen te doen en te helpen de koers te bepalen en op koers te blijven. De navigator gebruikt een navigatie-instrument om zijn peilingen te doen. Dat gebeurt met een dashboard.

Voortgang monitoren met de Navigatiecyclus: Bereik je bestemming met navigeren

In navigeren met KPI-dashboards zijn de samenhangende fases en stappen van de navigatiecyclus opgenomen. De navigatiecyclus biedt een bedrijfskompas voor organisaties en personen. Daarmee is dit meer dam alleen het managen van prestaties.

Definitie navigatiecyclus

De navigatiecyclus is een gestructureerde methode om de strategie van een organisatie of persoon te verbinden aan kritieke succesfactoren en bedrijfsdoelstellingen, waarbij de voortgang wordt gemonitord door middel van met elkaar samenhangende KPI-dashboards die feedback geven en aanzetten tot concrete verbeteracties door navigators. 

In Navigeren met KPI-dashboards introduceren we het principe van navigeren als methode om je te helpen je bestemming te bereiken. Het start met het bepalen van de missie en loopt door tot het bijsturen op de koers. Het navigeren kan zowel van toepassing zijn op jezelf, als wel op jouw afdeling als wel van toepassing zijn op de gehele organisatie. Het navigeren heeft betrekking op de diverse organisatieonderdelen, de gelaagdheid, en daarmee in het sturingsmodel. Het is een filosofie die wendbaarheid veronderstelt bij een team, dat weet waar het heen wil en wat het moet doen om dat te bereiken.

Ga naar de volgende Tip #2. Wat is een KPI? Wat is een KPI?

Lees hier meer over het boek. Navigeren met KPI dashboards

Meer informatie

  • Vind je het werken met dashboards een boeiend onderwerp? Deel dit artikel in je eigen netwerk.
  • Lees meer over werken met KPI’s en dashboards in het boek Navigeren op essentie met KPI dashboards
  • Deze Navigatietip is onderdeel van de Navigatiecyclus, een gestructureerde aanpak om te komen tot grip op het resultaat. Lees verder waarom een dashboard relevant is binnen Methode Het Kompas https://kompasteam.nl/oplossingen/methode-het-kompas/
  • Is uw belangstelling gewekt hier iets mee te doen?  Uw aansturing kan beter? Wilt u de eigen organisatie meer actiegericht maken en strakker leren sturen op de uitvoering met KPI’s?
  • Neem dan contact op met ons om daar over te sparren. De eerste intake is vrijblijvend en oriënterend.

Heeft u een aanvulling op het artikel? We vernemen dat graag.

Eldert de Jager

Is bedrijfsadviseur, parttime CFO, auteur en navigatiecoach en vertelt graag over Navigeren op Essentie

Eldert de Jager heeft diverse boeken gepubliceerd over Navigeren met KPI-dashboards en sturen op essentie. Wilt u weten welke boeken, ga dan naar Boeken.

DEEL ONLINE

Geïnspireerd en meer weten?

Bestel hier een van de managementboeken van Eldert de Jager

MAAK KENNIS

Met Eldert de Jager