NavigatieTips #2 Werk met KPI’s die echt Kritiek zijn

NavigatieTip #2: Werk met KPI's die gekoppeld zijn aan Kritieke Succesfactoren. De KSF's zijn bepalend voor succesvolle executie van de strategie.

Wat is een KPI? In het werken met KPI’s komen we in de praktijk verschillende omschrijvingen en definities tegen. Bij Fenmen hanteren we de onderstaande definitie. Deze sluit aan bij waar een KPI voor bedoeld is: het sturen op essentie.

Definitie

Een KPI is een kritieke variabele die aangeeft wat de essentiële prestatie is om tot succes van de organisatie te komen.

Werk met KPI’s die gekoppeld zijn aan de strategie.

Betekenis

Met een kritieke prestatie-indicator meet je de prestaties van een bepaalde activiteit. Dat kunnen financiële zaken zijn en operationele activiteiten. Een prestatie-indicator is pas kritiek als het van belang is voor het monitoren van de voortgang van een doelstelling van de organisatie. Daarmee zijn KPI’s de maatstaf om te weten of je op koers ligt met de plannen die je hebt vastgesteld aan de hand van de missie, visie en strategie. Als een KPI niet verbonden is aan een KSF wordt er iets irrelevants gemeten dat niet bijdraagt aan prestatiemanagement.

Correctieve acties op de uitkomsten van een KPI leiden dan niet tot het vergroten van het succes van de organisatie. Als je bijvoorbeeld verduurzaming niet koppelt aan een concrete KPI, dan is verduurzamen slechts iets voor de bühne.

Zie dit leuke filmpje met een praktische uitleg over wat is een of kritieke Succesfactor https://www.youtube.com/watch?v=weaeNcX3Jpk

Je kunt een veelheid aan zaken en activiteiten meten

Voorbeelden van KPI’s

 • Omzet en afzet van verkochte boeken;
 • aantal acquisitiegesprekken met klanten;
 • betaaltermijn van klanten;
 • ontwikkeling van het werkkapitaal;
 • aantal leveringen op tijd;
 • aantal gebruikers op de website;
 • aantal opgeloste service calls;
 • aantal uitgemaakte creditnota’s;
 • aantal intern bevorderde medewerkers;
 • operationele kosten;
 • hoeveelheid uitstoot aan koolstofdioxide (CO2);
 • et cetera.

Organisaties waarmee het niet goed gaat hebben de neiging steeds meer KPI’s (of PI’s) te formuleren waarmee zij hopen te kunnen sturen. Blijf echter gefocust op de KPI’s die je hebt vastgesteld op basis van KSF’s. Denk bij het formuleren van KPI’s aan het Engelse gezegde less is more: twintig KPI’s volgen is meer dan voldoende.

KPI’s zijn essentieel om effectief te kunnen navigeren.

Lees meer over dit onderwerp in het het boek. Navigeren met KPI dashboards

Meer informatie

 • Vind je het werken met KPI’s en dashboards een boeiend onderwerp? Deel dit artikel in je eigen netwerk.
 • Lees meer over wat KPI’s  zijn in het boek Navigeren op essentie met KPI dashboards.
 • Deze Navigatietip is onderdeel van de Navigatiecyclus, een gestructureerde aanpak om te komen tot grip op het resultaat.
 • Is uw belangstelling gewekt hier iets mee te doen?  Uw aansturing kan beter? Wilt u de eigen organisatie meer actiegericht maken en strakker leren sturen op de uitvoering met KPI’s?
 • Neem dan contact op met ons om daar over te sparren. De eerste intake is vrijblijvend en oriënterend.

Heeft u een aanvulling op het artikel? We vernemen dat graag.

Eldert de Jager

Is bedrijfsadviseur, parttime CFO, auteur en navigatiecoach en vertelt graag over Navigeren op Essentie.

Eldert de Jager heeft diverse boeken gepubliceerd over Navigeren met KPI-dashboards en sturen op essentie. Wilt u weten welke boeken, ga dan naar Boeken

DEEL ONLINE

Geïnspireerd en meer weten?

Bestel hier een van de managementboeken van Eldert de Jager

MAAK KENNIS

Met Eldert de Jager